Start Wijdekerk Drechtsteden

11 oktober 2022
Op 11 oktober startte de eerste lokale Wijdekerk werkgroep in Nederland, Wijdekerk Drechtsteden. Wijdekerk Drechtsteden is de opvolger van de lokale werkgroep UitdeKastindeKerk, gelieerd aan het Platform Dordtse Kerken. De werkgroep UitdeKastindeKerk zet zich al meer dan 10 jaar in voor de positie van LHBT+-personen (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) in de kerken in Dordrecht, onder andere door het organiseren van gespreksavonden. Elly van Wenum, al vanaf de start bij de werkgroep betrokken, geeft aan: “Onze werkgroep organiseerde al verschillende Wijdekerk-activiteiten in Dordrecht. Nu willen we dat uitbreiden naar de Drechtsteden en kiezen er daarbij voor als werkgroep aan te sluiten bij de landelijke stichting Wijdekerk.”

Als aftrap van Wijdekerk Drechtsteden is op dinsdagmiddag 11 oktober door de initiatiefnemers van UitdeKastindeKerk, Elly van Wenum en David Schalken, een vlag met het logo van Wijdekerk overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Wilhelminakerk. De Wilhelminakerk is een van de eerste kerken in de Drechtsteden die zich op de kaart heeft gezet als ‘wijde kerk’, een kerk met een duidelijk zichtbaar beleid rond LHBT+-mensen. Op de website van stichting Wijdekerk zijn al deze kerken te vinden. Over de Wilhelminakerk valt onder andere te lezen dat hier LHBT+-personen welkom zijn, het avondmaal mogen vieren, een ambt mogen bekleden en een zegen over hun huwelijk kunnen ontvangen. “Deze transparantie wordt heel erg gewaardeerd door mensen die op zoek zijn naar een kerk”, aldus Elly van Wenum, “daarom roepen we als Wijdekerk Drechtsteden alle kerken in onze regio op zich aan te melden als ‘wijde kerk’.”

Als eerste activiteit onder de vlag van Wijdekerk Drechtsteden organiseert de Wilhelminakerk op zondag 16 oktober om 10uur een regenboogviering. ”Graag vieren we met elkaar dat Gods liefde ons als mensen verbindt, met al onze verschillen en overeenkomsten”, aldus informatie vanuit de kerk.
Het is geen aparte viering voor LHBT+-personen, zoals een roze viering soms wordt gezien, maar een gewone zondagse dienst waarbij extra aandacht wordt gegeven ‘aan iedereen die zich verzamelt onder de regenboog van de letters lhbtqia+.’ Elly van Wenum geeft aan: “In de afgelopen decennia zijn veel LHBT+-personen door de kerk beschadigd geraakt. Zij zijn buitengesloten of hebben ervoor gekozen de kerk te verlaten. Als we als kerk die kloof willen overbruggen, zullen we extra duidelijk moeten maken hoezeer LHBT+-personen binnen de kerk welkom zijn. Een regenboogviering is daarbij een prachtig middel.” Wijdekerk Drechtsteden hoopt dat er meer kerken in de regio het voorbeeld van de Wilhelminakerk zullen volgen.

De landelijke stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen – zelf LHBT+-persoon of nauw betrokken bij LHBT+-mensen – die vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. De stichting wil begrip creëren en een open en respectvol gesprek op gang brengen door ervaringsverhalen van LHBT+-christenen te delen. Ook biedt de stichting een netwerk aan LHBT+-christenen om elkaar te ontmoeten en steun te ervaren. Tenslotte daagt de stichting kerken uit om transparant te zijn in hun beleid en ondersteunt zij kerkelijke en burgerlijke gemeenten in het gesprek rond de positie van LHBT+-personen binnen kerken.

De start van Wijdekerk Drechtsteden vond plaats op Coming Out Day, een internationale dag van aandacht en respect voor LHBT+-personen.