Regenboogviering Wilhelminakerk

16 oktober 2022
10:00u - 11:15u
Wilhelminakerk, Blekersdijk 41
Voel jij je thuis in de kerk? Naar aanleiding van Coming-Out-dag op 11 oktober zal onder andere deze vraag centraal staan tijdens een regenboogviering op zondag 16 oktober 10.00 uur in een dienst met ds. Roel Knijff.

Als we kijken naar ons als kerkgemeenschap, dan zien we een grote variatie in leeftijd, relaties, gezinssamenstelling, seksuele voorkeur, gender, conditie, inkomen, afkomst enz. Deze verschillen kleuren dagelijks ons leven en kunnen het leven van de ander verrijken. Daarnaast hebben ze ook invloed op hoe je een bijbelverhaal leest of wat je raakt in een preek.

Thuis
Om ons allemaal thuis te voelen in de gemeente is het dus belangrijk dat ook verschillen in ervaring en beleving terugkomen in de dienst. Tijdens deze ‘bijzondere gewone dienst’ willen we extra aandacht geven aan iedereen die zich verzamelt onder de regenboog van de letters lhbtqia+.

Graag vieren we met elkaar dat Gods liefde ons als mensen verbindt, met al onze verschillen en overeenkomsten. Iedereen is van harte welkom bij deze regenboogviering.

Als u mensen weet die dit met ons mee willen vieren nodig hen van harte uit voor deze dienst en de koffie daarna!