Wijdekerk Drechtsteden

Op 11 oktober 2022 op internationale Coming Out Day is de eerste lokale Wijdekerk werkgroep in Nederland gestart, Wijdekerk Drechtsteden. Wijdekerk Drechtsteden is de opvolger van de lokale werkgroep UitdeKastindeKerk, gelieerd aan het Platform Dordtse Kerken. De werkgroep UitdeKastindeKerk zet zich sinds 2010 in voor de positie van LHBT+-personen (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) in de kerken in Dordrecht, onder andere door het organiseren van gespreksavonden.

De landelijke stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen – zelf LHBT+-persoon of nauw betrokken bij LHBT+-mensen – die vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. De stichting wil begrip creëren en een open en respectvol gesprek op gang brengen door ervaringsverhalen van LHBT+-christenen te delen. Ook biedt de stichting een netwerk aan LHBT+-christenen om elkaar te ontmoeten en steun te ervaren. Tenslotte daagt de stichting kerken uit om transparant te zijn in hun beleid en ondersteunt zij kerkelijke en burgerlijke gemeenten in het gesprek rond de positie van LHBT+-personen binnen kerken.

Actueel/Uitgelicht

activiteiten

Filmvertoning met nazit in filmtheater De Witt

Hoe en wanneer is het woord ‘homoseksueel’ in een bijbelvertaling terechtgekomen? En wat zijn de gevolgen daarvan voor de verhouding tussen lhbtiq+ en de kerk? Op deze vragen geeft de Amerikaanse film ‘1946 – The Mistranslation That Shifted Culture’ een

Lees verder »

Video's

Reportage van RTV Dordrecht over oa de aftrap van Wijdekerk Drechtsteden

Teamlid Elly van Wenum spreekt in de GKV Kandelaarkerk in Dordrecht

Reportage van RTV Dordrecht over de Roze Ode aan de Synode in de Grote Kerk in Dordrecht

Wijde kerken in de Drechtsteden

Om LHBT+-mensen te ondersteunen bij het vinden van een kerk, roepen wij kerken binnen de Drechtsteden op inzicht te verschaffen in hun beleid rond LHBT+-mensen. Niet iedere LHBT+-christen heeft de moed om te vragen hoe het beleid van de kerk is, als hij er binnenstapt. Op de kaart van Wijdekerk kan een LHBT+-christen dit van tevoren bekijken.

Transparantie
Kerken hebben niet altijd een duidelijk zichtbaar beleid rond LHBT+-mensen. Vaak moet er nog over nagedacht worden. En als er wel beleid geformuleerd is, dan is dat niet altijd vindbaar. Wij merken dat transparantie heel erg gewaardeerd wordt. Om teleurstelling en afwijzing te voorkomen is het goed om helder te zijn over het beleid van de kerk.

Doe mee en help LHBT+-mensen (weer) een kerk te vinden. Vul onze vragenlijst in en zet je kerk op de kaart!
Er is ruimte voor vrije tekst of toelichting. En de antwoorden kunnen altijd aangepast worden als er ander inzicht is ontstaan.  

UitdeKastindeKerk

In 2008 tekende de gemeente Dordrecht, op bijzonder verzoek van de gemeenteraad, een convenant om homo-emancipatie in onze stad te stimuleren, het zgn. koploperprogramma. Een van de speerpunten van de gemeente was het bespreekbaar maken van homoseksualiteit binnen orthodoxe kringen. Vanuit de stuurgroep Koploperschap werden een aantal gespreksbijeenkomsten georganiseerd over homoseksualiteit en kerk onder de noemer UitdeKastindeKerk, voor (in eerste instantie) het kerkelijk kader en kerkleden. Doel van stuurgroep: zorgen dat kerken (net als sportverenigingen, scholen en verzorgingshuizen) een veilige plek gaan vormen voor LHBT+-personen; een plek waar mensen eerlijk kunnen uitkomen voor hun anders zijn, zonder angst om te worden buitengesloten. De stuurgroep heeft zich daarbij altijd verre gehouden van de theologische discussie rond de acceptatie van LHBT+, maar zich uitsluitend gericht op de vraag hoe kerken kunnen zorgen dat LHBT+-personen zich binnen de kerk welkom kunnen voelen.

In 2016 werd de stuurgroep opgeven en ging UitdeKastindeKerk door als werkgroep onder het Platform Dordtse Kerken. Doel van de werkgroep is het bespreekbaar maken van LHBT+ binnen de Dordtse kerken. In veel christelijke gemeenschappen bevindt dit onderwerp zich dan nog in de taboesfeer. Christelijke LHBT-personen kiezen er daarom regelmatig voor hun kerk te verlaten of hun geaardheid of genderidentiteit verborgen te houden uit angst buitengesloten te worden. De werkgroep wil het makkelijker  maken voor LHBT+-personen om zichzelf te laten zien binnen hun eigen gemeente door:

  • kerken te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van LHBT+ in hun eigen gemeente;
  • mogelijkheden te bieden aan kerkleden uit verschillende kerken om met elkaar in gesprek te gaan over LHBT+ en op die wijze kennis vermeerderen en het taboe verkleinen;
  • LHBT+-personen binnen de kerken bemoedigen (emanciperen) en hen helpen hun weg te vinden binnen de eigen kerk.

Een van de hoogtepunten van UitdeKastindeKerk vormde in 2019 de Roze Ode aan de Synode, dat georganiseerd werd door de Dordrecht Pride in samenwerking met het Platform Dordtse Kerken. Ook stichting Wijdekerk had hier een belangrijk aandeel in. De Roze Ode was er mede debet aan dat onze regenboogstad zich uitbreidde tot een regenboogregio. In 2022 besloot ook UitdeKastindeKerk regionaal te gaan en zich formeel te verbinden aan de landelijke stichting Wijdekerk. Op 11 oktober 2022 vond de officiële start plaats van Wijdekerk Drechtsteden.

Team Wijdekerk Drechtsteden

Ali Kersbergen